KALİTE BELGELERİ

KALİTE BELGELERİ

TS EN ISO 9001:2015

TS EN ISO 9001:2015 bir kuruluşun kalite yönetim sisteminin karşılaması gerektiği şartları kapsayan bir belgedir.
Müşteri ve uygulanabilir mevzuat şartlarını karşılayan ürünü, düzenli olarak sağlama yeteneğini göstermeye ihtiyaç duyduğunda, sistemin sürekli iyileştirilmesi ve prosesler dahil sistemi etkin olarak uygulayarak müşteri memnuniyetinin arttırılmasını amaçlayan bir yönetim sistemi belgesidir.
ISO 9001 sahibi kuruluşların bu belgeye sahip olmadaki temel amaçları hizmet verdiği müşterilerin memnuniyetini sağlamaktır. Bunu elde etmek için kurum bünyesinde gerekli olan bütün görev ve sorumluluklar, izlenmesi gereken stratejiler ve atılması gereken adımlar ISO 9001 içerisinde belirtilmektedir. Bu bağlamda, standart, kurumların sürekli olarak gelişmesini ve performanslarını iyileştirmesini sağlamakta, verdiği hizmetin kalitesini müşterilerine ve paydaşlarına ispatlamasını mümkün hale getirmektedir.

  • Kurum içerisinde yürütülen çalışmalarda hata oranı azalmakta ve işletme performansı sürekli olarak artırılabilmektedir.
  • Müşteri ihtiyacının doğru bir şekilde belirlenmesi ve en uygun şekilde karşılanabilmesi; böylelikle ISO 9001 ‘in en önemli hedeflerinden biri olan müşteri memnuniyetinin kazanılması sağlanabilmektedir.
  • Kurum içerisindeki iş bölümü en verimli şekilde ayarlanabilmekte ve çalışanlar daha fazla sürece dahil edilebilmektedir.
  • Çalışanların performansları daha kolay bir şekilde takip edilebilmektedir.
  • Bir kalite yönetim sisteminde ihtiyaç duyulan düzenliliğe bir adım yaklaşılmıştır.
  • Personellerin sisteme yaklaşımı olumlu biçimde değiştirmektedir.
  • Firmanın kalite yönetim sistemi uluslararası kabul görmüş bir kuruluş tarafından tescillenmiştir.

TS EN ISO 3834-2

TS EN ISO 3834-2 kaynaklı imalat yapan üretici firmaların
metallerdeki ergitme kaynağı yönteminin esas alınarak uygun kalite şartlarını belirlemek amacıyla hazırlanmış olan bir sistem standardıdır.

Kaynaklı imalat yapan işletmeler esas olarak iki kaynak yönteminden birini kullanırlar: eritme kaynağı ya da katı hal kaynağı. Eritme kaynağı yönteminde, birleştirilecek iki parça, bazen ilave metal yardımı ile eritilerek
gerçekleştirilir. Örneğin ark kaynağı böyledir. Kati hal kaynağı yönteminde ise birleştirmeyi sağlamak amacıyla ısı veya basınç kullanılır. Ancak bu yöntemde ana parçada erime olmaz ve ilave metal kullanılmaz. Örneğin dövme kaynak (veya demirci kaynağı) ya da difüzyon kaynağı böyledir.

ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi standardı, kaynaklı imalat yapan üretici firmaların metallerdeki eritme kaynağı yöntemi esas alınarak uygun kalite koşullarını belirlemek amacıyla Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından hazırlanmış bir sistem standardıdır. Bu standart, üretici sektöründe uygulanabilecek kaynak ve kaynakla ilgili işlemler yüzünden etkilenebilecek ürünlerin kalite koşulları ile ilgilidir. Üretim sektöründe birçok malzeme üretiminde bugün ergitme kaynağı teknolojisi kullanılmaktadır.

İşletmelerde üretim süreçlerinin önemli bir kısmını kaynaklı imalat işleri oluşturmaktadır. Bu yüzden kontrol süreçlerinin hazırlanmış olması gerekir.

ISO 3834 standart neticede bir kalite standardıdır ve kalite sistemlerinin gereği olarak kaynak Üretiminin de kalitesi tam olarak sağlanmalıdır. Esas olan bir ürünün kalite kontrol, süreci tamamlandıktan sonra değil, daha üretim aşamasında sağlanmalıdır. Aksi halde işletme ciddi kayıplar yaşayabilir. Metalik üretim yapan işletmelerde ISO 3834 Kaynaklı imalat Yeterlilik Yönetim Sistemi standardı, kaynak işlemleri için firmaya yol gösterici bir standarttır.

TS EN 1090-2

TS EN 1090-2 çelik yapı ve uygulamalarını kapsayan, yapıların güvenlik performansını istenilen seviyede tutmayı hedefleyen,
Avrupa Yapı Malzemeleri Regülasyon’unun yayınlanması ile birlikte yapı malzemelerinde CE markasının gündeme gelmesi ile birlikte yapısal kullanım için metalden imal edilen bileşen ve kitlerin imalatçıları tarafından uygulama zorunluluğunun dökümante edildiği harmonize bir standarttır.

Çelik ve alüminyum yapı elemanları için tasarlanan EN 1090 standardı 2014 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten itibaren, Çelik ve alüminyum yapı elemanları, Avrupa Birliği ülkelerinde piyasaya sunulacaksa, ya da bu ürünler uyumlaştırılmış bir Avrupa standardı veya Avrupa Teknik Değerlendirmesi kapsamına giriyorsa, bu ürünlerin üzerine mutlaka CE işaretinin iliştirilmesi gerekmektedir.

Bu standartların ana amacı, yapıların güvenlik performanslarının istenen düzeyde olmasını sağlamaktır. Bu standartlar dizisi çelik yapılar ve alüminyum konstrüksiyon uygulamalarını kapsamaktadır ve esas olarak üç bölüme ayrılmıştır: taşıyıcı elemanların uygunluk değerlendirmeleri, çelik yapılar için teknik gerekler ve alüminyum yapılar için teknik gerekler.

Belge kendi içerisindeki uygulama kapsamı, yetkinlik ve performans zorluk derecelerine göre sırası ile; Execution Class 2, Execution Class 3 ve Execution Class 4 olarak sınıflanmaktadır. Uskon A.Ş. en üst derece olan Execution Class 4 seviyesinde TS EN 1090-2 belgesine haizdir.

Çelik İhracatçılar Birliği

Çelik İhracatçılar Birliği üyesi firmaları içerisinde, 227 firma arasında yapılan, inşaat aksamı kategorisi ihracatında gösterdiğimiz performansla 2020 yılında ilk 10 firma arasında yer almanın gururunu yaşıyoruz.